Dit doen wij

Bewustwording en draagvlak creëren over de kracht en impact van kunst en cultuur op gezondheid en woonplezier in de wijk.

Organiseren van netwerkbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering voor zowel cultuurmakers als het sociaal domein.

Stimuleren van samenwerking, maken van de juiste matches tussen cultuurmakers, het sociaal domein en de wijk.