Cultuur(t)huis

Doordat we noodgedwongen meer tijd thuis moesten doorbrengen door het coronavirus is het thuisgevoel nog belangrijker geworden. Met de vraag ‘hoe kan cultuur bijdragen aan het thuisgevoel in Oosterheem?’ ging Wijck samen met de sociale wijkpartners tien weken lang tien verschillende buurten van Oosterheem in.

In het Cultuur(t)huis, een tent in de vorm van een huis, gingen we het gesprek aan met wijkbewoners. We haalden behoeftes van bewoners aan culturele activiteiten op, onderzochten of er behoefte is aan een (satelliet)plek om cultuur te brengen en de betekenis die de Oosterheem heeft voor de bewoners is in een fotografie-project zichtbaar gemaakt. Ook zijn onmisbare verbindingen en samenwerkingsverbanden tot stand gekomen die als basis dienen voor het samen cultuur maken in de wijk.

Samenwerkingspartners

logo CKC & partners
logo van Palet Welzijn