Poëzie in de wijk: Muurschildering

Titel: Poëzie in de wijk
Wijk: Seghwaert
Datum: september 2022 – januari 2023
Op initiatief van: wijkbewoner
In samenwerking met: De Goede Woning, Urban Art Studio en Gro-Up Buurtwerk
Financiering: De Goede Woning en Wijck


Het project

Wijkbewoner Theo van de Wetering benaderde Wijck met de wens om poëzie buiten het boek, de wijk in te brengen, als zogenaamde gevelgedichten. Inspirerende voorbeelden hiervan zijn o.a. te vinden in Leiden, Den Bosch, Rotterdam en Middelburg.

Wijck is hierover het gesprek aangegaan met De Goede Woning. Er is besloten om dit onderdeel uit te laten maken van een participatieproject aan het Fazantenveld. In samenspraak met de omwonenden wordt het veld heringedeeld en opgeknapt. Een visuele vertaling van een gedicht van Theo wordt op de muur gemaakt. Omwonenden worden gevraagd om in twee bijeenkomsten mee te beslissen over het gedicht, de vertaling hiervan naar beeld en uiteindelijk deel te nemen aan de realisatie van de muurschildering. Onder begeleiding van professioneel straatkunstenaar Tobias Becker Hoff wordt de muurschildering door de omwonenden geplaatst.

In november vond de eerste bijeenkomst plaats bij Seghwaert op Dreef. Hier is de (unanieme) keuze gemaakt voor het gedicht. De uitvoering van de muurschildering aan het Fazantenveld vindt plaats op zaterdag 10 december om 12.00 uur. Begin 2023 zal de muurschildering als onderdeel van het opgeknapte speelveld feestelijk worden gelanceerd.

Meer informatie? yolanda@wijck-zoetermeer.nl