Internationale Vrouwendag Zoetermeer 2023

Op 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag en dat vieren we ook dit jaar weer in het Stadstheater. Mèt 100 vrouwen uit Zoetermeer willen we verder bouwen aan een community in het kader van vrouwenemancipatie in Zoetermeer.

Op veel vlakken zijn vrouwen zelfredzamer dan vroeger, maar nog steeds zijn er grote ongelijkheden ten opzichte van de positie van mannen. Bijvoorbeeld als het gaat om gelijke salarissen en de verdeling van werk en zorg. Omarm Internationale Vrouwendag en zet je in voor het versterken van vrouwenkracht, bewustwording, verbinding en het normaliseren en bespreekbaar maken van onderwerpen waar wellicht nog een taboe op ligt. Dit doen we in het thema Changing Climates.

#VrouwenvanZoetermeer
Het letterlijk in beeld brengen van Zoetermeerse vrouwen is ook dit jaar weer een belangrijk onderdeel van Internationale Vrouwendag, maar minder prominent dan voorgaande jaren. De focus ligt dit jaar vooral op ontmoeting en verbinding. Met de viering van deze dag willen we ongeveer 100 Zoetermeerse vrouwen inspireren en prikkelen om ook na 8 maart mee te blijven denken, doen en maken. In het Stadstheater organiseren we een middag vol met lezingen, workshops, exposities, debatten en andere activiteiten. Ben je er bij? Meld je aan!

Theaterworkshop
Wijck heeft, in samenwerking met Bibliotheek Forum Zoetermeer, aan Theaterhart gevraagd een interactieve theaterworkshop vorm te geven en deze op Internationale Vrouwendag uit te voeren. Het doel is om een brede doelgroep vrouwen aan te spreken, te laten participeren in de voorstelling en te enthousiasmeren om ook na 8 maart mee te blijven denken en doen aan activiteiten gericht op vrouwenemancipatie. Er zal in het vervolgtraject speciale aandacht zijn voor het vergroten van weerbaarheid bij jonge vrouwen.