Themagroep kunst & cultuur

Gemeente Zoetermeer nam in 2019 het initiatief voor oprichting van de community tegen eenzaamheid, vanuit de visie dat eenzaamheid alleen samen kan worden aangepakt.

Vanuit een kernteam wordt beleid gemaakt en de lijnen voor de aanpak van eenzaamheid uitgezet. Daarnaast zijn er verschillende themagroepen die zich richten op samenwerking rondom specifieke doelgroepen of sectoren. Wijck is lid van het kernteam èn trekker van de themagroep kunst & cultuur, een netwerk van cultuurmakers en maatschappelijke professionals die afstemmen over samenwerking maar waar ook ondersteuning in de vorm van informatie en deskundigheidsbevordering plaatsvindt. Met de themagroep is een ‘checklist succesvolle samenwerking tussen cultuur en sociaal domein’ gemaakt en zijn verschillende samenwerkingsprojecten tot stand gekomen.

Tijdens de netwerkbijeenkomst van de community tegen eenzaamheid op 16 mei leidde Wijck 3 interactieve sessies waarbij met ruim 50 deelnemers gedichten werden geschreven over eenzaamheid.

Foto: Patricia Munster