Hoera! Nog een jaar kunst en cultuur op het Laveibos

Wijck mag in opdracht van De Goede Woning ook in de periode 2024 – 2025  verder met het vormgeven van een cultureel jaarprogramma op het Laveibos in Meerzicht. Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het formeren van een zogenaamde denktank, een groep betrokken bewoners die meedenkt over de verduurzaming en het samenbrengen van flatbewoners om zo de leefbaarheid in en om de flat te verbeteren.

Wat hebben we gedaan?
Aan de hand van een creatieve schrijfsessie, zijn de drie belangrijkste thema’s voor een fijne woonomgeving opgehaald: schoon, veilig en gezellig. De thema’s dienen als kapstok voor de activiteiten. Tussendoor wordt getoetst hoe we er voorstaan.

Er is een woning uit de verhuur gehaald die dienst doet als centrale ontmoetingsruimte voor de bewoners. Behalve dat de bewoners hier terecht kunnen voor informatie en vragen, worden er in de woning ook activiteiten georganiseerd, o.a. door Wijck.

De denktank heeft meegedacht over de invulling van het programma. Wijck coördineerde de uitvoering en zocht de juiste kunstenaarsdocenten uit de wijk. Dit heeft o.a. geleid tot: een doorlopende foto expositie van het Laveibos door de jaren heen, een gezamenlijk wandkleed over de ‘kleur van thuis’,  kennismaking met EigenWij waar een groep bewoners nu wekelijks op de koffie gaat, een stadswandeling, een Ontmoetmobiel tijdens Burendag, een openluchtconcert en hout gebrande plaquettes voor thuis.

Wat heeft het opgeleverd?
Inmiddels is er een vaste groep van ongeveer 10 bewoners die De Goede Woning adviseert en meedenkt over de verduurzaming en het cultureel jaarprogramma. Op initiatief van de bewoners is er nu:

– een wekelijkse wandelgroep;
– een wekelijkse opschoonmiddag rond de flat;
– een maandelijkse soepmiddag voor alleenstaanden;
– een recycle art kunstwerk gemaakt door één van de bewoners en zijn er plannen voor een repair café;
– knutselmiddagen voor kinderen.

Voor het nieuwe jaar ligt de focus voor Wijck op continuering van de denktank en nog meer bewoners bijeen brengen op de centrale ontmoetingsplek. Meer mensen, meer plezier, meer verbinding!