Training Doe-coaches over het culturele veld in Zoetermeer

Marije Arnouts, Projectleider Wijck, organiseert op dinsdag 14 december een training over kunst en cultuur voor 7 vrijwillige doe-coaches van Stichting Piëzo. De training vindt plaats op locatie van InZet Meerzicht aan de Uiterwaard 21.

Doe-coaches zijn getrainde vrijwilligers die bij zelfstandig wonende ouderen thuis op bezoek gaan die (dreigen te) vereenzamen. Zij brengen de wensen en de mogelijkheden van de ouderen in kaart volgens het model Positieve Gezondheid. De inzet van doe-coaches zorgt ervoor dat ouderen makkelijker praten over wat hen bezighoudt en waar ze behoefte aan hebben zodat ze geholpen kunnen worden met het opbouwen van een dagbesteding zowel thuis als in de wijk. 

De doe-coaches leren tijdens de training meer over de culturele voorzieningen CKC & partners, Franx, Museum de Voorde, Bibliotheek/Forum, Nationaal Videogame Museum en Cultuurpodium en op welke manier ouderen hiervan gebruik kunnen maken. Ook zal de training gaan over de kracht van kunst en cultuur in relatie tot maatschappelijke vraagstukken en het model Positieve Gezondheid.