Het geluid van de Vrouwenhuiswaard – project kick-off met koffie

De Vrouwenhuiswaard in Meerzicht is een plek waar veel wijkbewoners samenkomen en samen leven. Er staan drie hoogbouwcomplexen, twee torens en een flat van vier woonlagen, er is een voorziening van Philadelphia en van Middin en daarnaast is er het Fablab. Een plek waar je met behulp van computergestuurde machines ideeën kan (laten) uitwerken tot concrete producten. 

Heel divers, en dat is interessant en leuk, maar dat kent zijn eigen uitdagingen. Om de bewoners van meer met elkaar in verbinding te brengen en de saamhorigheid in de buurt te verbeteren, hebben de wijkregisseur van Meerzicht en wooncorporatie de Goede Woning gevraagd aan Wijck om te komen met een voorstel voor een culturele interventie.

Het wordt een onderzoekstraject waarin geluid centraal staat. Het draait om luisteren naar en gehoorgeven aan de bewoners. Met een positieve draai. Zodat bewoners elkaar leren kennen en idealiter saamhorigheid ontstaat. Door ruimte te geven aan het verhaal van de bewoners en met elkaar te praten, gaan we op zoek naar het collectieve verhaal/geluid/gevoel van de buurt. Hierbij wordt uitgegaan van ieders kracht, talent en bijdrage – iedereen heeft iets unieks in te brengen. 

Het project wordt vormgegeven voor, door en met wijkbewoners. Ook kijken we hoe lokale initiatieven en organisaties mee kunnen werken aan dit project. Zo zouden de cliënten van Middin actief kunnen meewerken aan het project, waardoor zij en de wijkbewoners elkaar beter leren kennen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden die er liggen voor samenwerking met het FabLab.  
Daarnaast kan de Goede Woning een rol spelen door wijkbewoners te enthousiasmeren mee te werken of door de organisatie op de hoogte te blijven stellen van lopende zaken.  

In dit project werken we samen met kunstenaars Allard Medema, Esmé Calis en Laurens de Groot. Uiteindelijk werken we toe naar een eindproduct of eindpresentatie. Door middel van kunst, in welke vorm dan ook, verankeren we het opgedane inzicht in de buurt.  

Op 13 oktober was de kick-off van het geluid van de Vrouwenhuiswaard, waarbij de kunstenaars, de betrokken organisaties, wijkbewoners en wij aanwezig waren om elkaar te ontmoeten en te genieten van de heerlijke koffie van Marcello.

Samenwerkingspartners