Terugblik: Opening projectwoning Laveibos 7

Op 10 mei was de feestelijk opening van de projectwoning het Laveibos 7 in Meerzicht. Zo’n 50 bewoners kwamen een kijkje nemen in het appartement dat door De Goede Woning wordt gebruikt voor het houden van een wekelijks spreekuur met de bewoners, maar ook beschikbaar wordt gesteld aan bewoners met een goed idee voor een activiteit. Onder het genot van een hapje en een drankje bespraken bewoners wensen voor o.a. de verduurzaming van de flat en de leefbaarheid in en om de flat.

Een warm onthaal 

Bewoners kregen een warm onthaal met heerlijke hapjes en drankjes en vergaapten zich bij de foto-expositie die een mooi beeld geeft van de periode voor de bouw en de ontwikkeling van het Laveibos. Er was live muziek van Dylan Hokstam, kinderen konden langs bij de ballonclown en bewoners maakten kennis met organisaties uit Meerzicht als: Stichting Lief en Leed, Buurtwerk, Piëzo en Stichting Eigen Wij.  De laatste gaf een korte introductie Houtbranden, oftewel pyrografie, die vanaf volgende week als gratis workshopreeks in de projectwoning wordt aangeboden.

Kunst en cultuur; de weg naar meer plezier en verbinding 

Wijck gelooft dat kunst een uitstekend middel is om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s als: veiligheid, sociale cohesie of het tegengaan van eenzaamheid. We zijn dan ook hartstikke trots dat De Goede Woning hier ook in gelooft en Wijck heeft gevraagd om met een cultureel jaarprogramma het contact onder de bewoners te versterken en ze actief mee te laten denken over zaken als verduurzaming, met als uiteindelijk doel een leefbaarheidscommissie te vormen waarin bewoners verantwoordelijk voelen en nemen voor hun woonomgeving en elkaar.