Kunstzinnige workshops tijdens de Week van het Geld

Door kunst en cultuur in te zetten op school ontstaat een nieuwe leerervaring; kinderen kijken en luisteren op andere manieren, verwonderen zich en vergroten hun verbeeldingskracht. Het biedt kansen om op een creatieve manier met lastigere onderwerpen om te gaan.

Vanuit de integrale wijkaanpak Oosterheem zijn drie werkgroepen gevormd die zich bezighouden met preventie van geldzorgen, sociale cohesie en veiligheid. Vanuit de subgroep geldzorgen is gekeken naar vernieuwende manieren om bewustwording te vergroten. Wijkregisseur Susanne van Veen initieerde vervolgens een mooie samenwerking; in dit kader heeft Gemeente Zoetermeer, afdeling preventie schuldhulpverlening, samen met Wijck kunstzinnige workshops in Oosterheem georganiseerd in de Week van het Geld.

Zeven groepen 6 van De Oranjerie, De Oostwijzer en Het Noorderlicht kregen bezoek van deskundigen die iets vertelden over geld. Zo deelde wethouder Ingeborg ter Laak haar persoonlijke verhaal over haar jeugd in Tanzania en over de culturele verschillen rondom omgaan met geld. In de verschillende klassen werd gesproken over arm en rijk, over sparen en lenen, over veel hebben en over delen met anderen. Het thema geld werd daarna op een creatieve manier vormgegeven onder leiding van een kunstvakdocent. Een mooie manier om bewustwording te vergroten, met elkaar te delen, plezier te maken èn te leren. Zo werd door bijna 200 leerlingen toneel gespeeld, graffiti gemaakt en gebreakdancet!

Aan het eind van de les kreeg elk kind een goodiebag mee. Hierin zat informatie over de betrokken organisaties, waar je terecht kunt wanneer je (geld)zorgen hebt, maar ook een activiteitenkalender van Oosterheem en natuurlijk wat leuks voor de kinderen.

Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door het wijkgericht werken in Oosterheem.