‘Standpuntjes’ op de Fazantenveld muur

Op dinsdag 29 november vond bij Seghwaert op Dreef een eerste bijeenkomst plaats waarbij buurtbewoners de mogelijkheid kregen mee te denken over een nieuwe muurschildering aan het Fazantenveld. De buurtbewoners, De Goede Woning en Wijck dachten mee over een creatieve vertaling van tekst naar beeld.

Aan de basis van de nieuwe muurschildering liggen de gedichten van buurtbewoner Theo van de Wetering. Hij benaderde Wijck met de wens om poëzie buiten het boek te brengen, de wijk in. De Goede Woning heeft één van haar gebouwen beschikbaar gesteld om deze wens te vervullen, waarbij de samenwerking met de bewoners is gezocht. Zij kijken tenslotte uit op de muur! Door bij veranderingen in de woonomgeving in gezamenlijkheid op te trekken met bewoners, willen De Goede Woning en Wijck draagvlak creëren en daarmee het woonplezier in de wijk vergroten.

Uit drie geselecteerde gedichten is gekozen voor het gedicht ‘Standpuntjes’. Straatkunstenaar Tobias Becker Hoff maakt op basis van dit gedicht, en de associaties en ideeën die dit opriep bij de deelnemers, een ontwerp dat op 10 december aan het Fazantenveld wordt uitgevoerd. Omwonenden die het leuk vinden, kunnen meewerken aan de schildering, ervaring is niet nodig. Tobias leert de deelnemers die dag de techniek van het verfspuiten.

Buurtbewoners die het leuk vinden om deel te nemen kunnen zich zaterdag 10 december om 12.00 uur op het Fazantenveld melden. Koffie/ thee staat klaar!