Cultuur & Sociaal Domein

De focus binnen de gezondheidszorg is steeds meer gericht op hoe gezondheid te stimuleren in plaats van problemen te behandelen. Dat noemen we preventie. Eén manier om de gezondheid van mensen preventief te verbeteren is door kunst en cultuur in te zetten.

Kunst en cultuur dragen bij aan het ontwikkelen en vergroten van creativiteit en verbeeldingskracht.  Vaardigheden die in moeilijke tijden een groot verschil kunnen maken en waarop juist dan een groot beroep wordt gedaan. Kunst en cultuur hebben daarnaast een belangrijke invloed op iemands ervaring van zingeving, levensgeluk en verbinding.

Wijck zet, als aanjager, verbinder en ondersteuner, in op het samenbrengen van de culturele sector en het sociaal domein door gezamenlijk te werken aan maatschappelijke thema’s. Dat wordt gedaan door middel van culturele interventies; activiteiten of projecten die door een cultureel professional en een sociaal professional met een doelgroep worden uitgevoerd om zo de positieve gezondheid te bevorderen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van projecten die eerder tot stand zijn gekomen.

Wil jij als organisatie of culturele maker meer weten over sociaal cultureel samenwerken? Heb je goede ideeën voor een culturele interventie binnen jouw organisatie? Wil jij je als cultureel professional inzetten voor een maatschappelijk thema? Neem dan contact met ons op!


Nieuws: